Nasze usługi

Jako agencja 360° wspieramy kompleksowo naszych klientów w marketingu prosprzedażowym.

Doskonalenie organizacji

Analiza i badania

Zdobywamy wiedzę o rynku i nabywcach. Prognozujemy i mierzymy popyt.

Diagnoza

Tworzymy diagnozę sytuacji. Definiujemy cele. Dobieramy narzędzia.

Strategia rozwoju

Formułujemy prawidłowy model strategii rozwoju firmy.

Strategia marketingowa

Promujemy marki i tworzymy trwałą przewagę nad konkurencją. Zwiększamy sprzedaż produktu lub usługi i zysków firmy.

Reklama

Wdrażamy narzędzia marketingowe w ATL, BTL, e-marketingu.

Kontrola

Sprawdzamy efekt wdrożonych działań. Implementujemy skuteczne rozwiązania.