Nasze usługi

Jako agencja 360° wspieramy kompleksowo naszych klientów w marketingu prosprzedażowym.

Doskonalenie organizacji

Analiza i badania

Zdobywanie wiedzy o rynku i nabywcach. Prognozowanie i pomiar popytu.

Diagnoza

Tworzymy diagnozę sytuacji. Definiujemy cele. Dobieramy narzędzia.

Strategia rozwoju

Sformułowania prawidłowego modelu strategii rozwoju firmy.

Strategia marketingowa

Wypromowanie marki i stworzenie trwałej przewagi nad konkurencją. Zwiększenie sprzedaży produktu lub usługi i zysków firmy.

Reklama

Wdrożenie narzędzi marketingowych w ATL, BTL i e-marketingu.

Kontrola

Sprawdzamy efekt wdrożonych działań. Implementujemy skuteczne rozwiązania.